سـامانه شفافــ‌سازی

آدرس ها و تلفن ها

1- ساختمان شماره یک (ستاد): قم - خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر) نبش کوچه شماره یک 

صندوق پستی: 497-37185  کد پستی: 53184-37156 

تلفن: 94-37839093-025

فاکس:37839092-025

 

قم -45 متری شهید صدوقی - بلوار اخلاقی(بکائی سابق) - پلاک 17 - کد پستی 75197-37166

طبقه اول : گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی

طبقه دوم: معاونت برنامه ریزی 

تلفن: 32927989-025  

طبقه سوم: مدیریت قراردادها

تلفن: 32927983-025

طبقه چهارم:معاونت طرح و توسعه

تلفن: 32921938-025

طبقه پنجم: مدیریت مطالعات پایه منابع آب

تلفن:32927117-025

 

 

سایت شرکت: www.qmrw.ir

ایمیل سازمانی : info@qmrw.ir

 

 تاریخ ثبت : 1403/01/09
  آخرین به روزرسانی : 1403/01/09
 مدیر سایت
 63