سـامانه شفافــ‌سازی

معرفی سامانه

مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

جزئیات قانون

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جزئیات متن قانون

شماره ۱/۱۱۸۷۹۲ ۱۳۹۹/۷/۱۶

کلیه دستگاه های اجرایی با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و ارتقای شفافیت دستگاه های اجرایی، دسترسی مردم به داده های عمومی، ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری، مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ که طی نامه شماره ۷۹۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه پنج ماده و شش تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور مقدمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری مواد زیر را تصویب نمود.

 

ماده۱ـ شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده های باز دستگاه های اجرایی

بند۱ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند زیر درگاه/وب سایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (ترجیحاً به نام  shafaf) ایجاد و از طریق آن، داده های ذیل را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند:

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    هزینه کرد شش ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    معاملات دولتی، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها و روش انتخاب

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    دارایی های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه ای)

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه های راهبردی

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    کلیه قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور   کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور     برنامه های توسعه، برنامه های راهبردی

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    صورت جلسات شوراها، هیأت عامل، هیأت مدیره، مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم گیر دستگاه

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور     نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور     معرفی مدیران دستگاه اجرایی

     مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور    تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها و فراداده آن ها

            تبصره۱ـ  نشر اطلاعات و داده های طبقه بندی شده ممنوع است.

            تبصره۲ـ  نحوه ارائه اطلاعات در درگاه شفافیت دستگاه باید با رعایت موارد ذیل باشد:

                        ۱ـ نشر داده ها به شیوه قابل خواندن توسط افراد و ماشین

                        ۲ـ دسترسی بدون درخواست داده و بدون هزینه بودن دریافت داده 

                        ۳ـ امکان دریافت یکجای داده ها و اطلاعات

                        ۴ـ ایجاد آرشیو داده ها و اطلاعات با پوشش زمانی مطلوب

                        ۵ ـ تضمین به روز بودن داده ها

                        ۶ ـ تفکیک داده و اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی و عدم انتشار آن ها

 بند۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند، فراداده ها و حسب مورد داده ها و اطلاعات موردنیاز کسب و کارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده های باز کشور DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهند بود. سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد امکان درخواست داده های موضوع این مصوبه را توسط شهروندان فراهم نماید.

 

ماده۲ـ خدمات الکترونیکی شهرسازی و نوسازی

بند۱ـ به منظور کاهش زمان انتظار مردم برای دریافت مجوز فعالیت های ساخت وساز شهری، شهرداری ها موظف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برقراری سرویس های الکترونیکی استعلامات و تبادل داده بر خط برای صدور مجوز اقدام نمایند.

بند۲ـ وزارت کشور فهرست نیازمندی های تبادل داده و اطلاعات حوزه خدمات شهرسازی را تدوین و حداکثر ظرف مدت یکماه جهت تصویب به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارائه نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه داده و اطلاعات مصوب به سامانه های خدمات شهرسازی و صدور پروانه های ساختمانی هستند.

بند۳ـ شهرداری ها موظف اند نقشه های شهری و طرح های شهرسازی و معماری مصوب را در درگاه های شهری در دسترس عموم شهروندان قرار دهند. دستگاه هایی که تعیین کننده محدودیت های حریم های ساخت وساز و تغییر کاربری از قبیل حریم های امنیتی، میراث فرهنگی و زیرساخت های حیاتی هستند نقشه های مربوطه را جهت بهره برداری در نقشه های شهرسازی به صورت بر خط در اختیار شهرداری ها قرار دهند. تبصره ـ شهرداری ها برای قرار دادن نقشه های محدودیت حریم ها در دسترس شهروندان، مجاز به اعلام دلیل اعمال محدودیت حریم ها نبوده و اجتماع محدودیت ها در نقشه اعلام عمومی شود. بند۴ـ سرویس برخط پایان کار بین شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار گردد. بدین ترتیب دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال ملک با استعلام الکترونیک از سامانه های شهرداری ها از دارا بودن پایان کار اطمینان حاصل نموده و چاپ کاغذی پایان کار حذف گردد.

 

ماده۳ـ وزارت کشور موظف است برای برپایی خدمات عمومی شهری به صورت الکترونیکی و هوشمند در دسترس آحاد شهروندان نقشه راه اجرایی شهرهای هوشمند را با مشارکت دستگاه های ذی ربط ظرف مدت یکماه تدوین و جهت بررسی و طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

 

ماده۴ـ به منظور مدیریت اطلاعات تجاری در سطح کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با توجه به خاتمه فرصت های اعطاشده توسط مراجع ذی ربط اقدامات ذیل را اجرایی نموده و گزارش آن را جهت طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه ارائه نمایند.

۱ـ کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه بندی سیستم هماهنگ ( HS ) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به کارگیری شود.

۲ـ به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آن ها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند ۱ به صورت وب سرویس به سامانه تجارت ارسال شود.

۳ـ پنجره تجارت فرامرزی کلیه استعلامات موردنیاز خود از سایر دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز ترخیص کالا را از طریق سامانه تجارت انجام داده و بدین منظور وب سرویس های مربوطه توسط سامانه تجارت در اختیار پنجره تجارت فرامرزی قرار گیرد.

۴ـ نظارت بر اجرایی شدن این ماده توسط ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت هفتگی و مستمر انجام گرفته و نتایج پیشرفت کار یا هرگونه مانع بر اجرایی شدن این مصوبه به دبیرخانه شورای اجرایی اعلام شود.

 

ماده۵ ـ باهدف تجمیع خدمات و پاسخ گویی متمرکز در حوزه سامانه‏های فوریت های شهری و امدادی شهر به شهروندان از طریق پنجره واحد، وزارت کشور مکلف است با همکاری شهرداران کلان شهرهای کشور و نیروهای امدادی و انتظامی نسبت به تدوین سند اصول حاکم و چارچوب ایجاد اپراتور یا اپراتورهای ملی و منطقه ای و برنامه اجرایی برای پاسخ گویی به فوریت های شهری و امدادرسانی ظرف سه ماه اقدام نماید. این سند پس از تائید وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

      تبصره۱ـ دوران گذار به نحوی برنامه ریزی شود که هیچ خللی در خدمت رسانی دستگاه های خدمت رسان ایجاد نشود.

      تبصره۲ـ در دستورالعمل مذکور وضعیت خدمت رسانی شماره های ۱۲۳، ۱۱۵، ۱۲۵ و ۱۱۲ تعیین و سایر شماره های سه رقمی در دسترس، در صورت امکان شامل شود.

      تبصره۳ـ دسترسی این خدمت از طریق سامانه های یکپارچه نظیر دولت همراه، درگاه خدمات دولت هوشمند و سامانه یکپارچه خدمات شهری نیز مهیا و ارائه شود

 تاریخ ثبت : 1401/01/18
  آخرین به روزرسانی : 1402/12/16
 
 438