سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه فشار شکن شماره 7 برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مالی مزایده یك مرحله‌ای 1403/04/02
2 قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه فشار شکن شماره 6 برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مالی مزایده یك مرحله‌ای 1403/04/02
3 قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه فشار شکن شماره 5 برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مالی مزایده یك مرحله‌ای 1403/04/02
4 قرارداد خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمانهای شرکت سهامی آب منطقه‌ای قم استعلام 1403/03/19
5 فروش لوله های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده مزایده یك مرحله‌ای 1403/02/25
6 خدمات عمومی پشتیبانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 1403/01/20
7 قرارداد واگذاری امتیاز گذر آّب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه های فشار شکن 5، 6و 7 برای تولید انرژی برقآبی از طریق تامین منابع مزایده یك مرحله‌ای 1403/01/18
8 واگذاری خدمات متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی محدوده تحت پوشش شرکت در 3ماه از سال 1403 استعلام 1403/01/18
9 واگذاری خدمات عمومی پشتیبانی (دو ماهه) استعلام 1403/01/16
10 انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) خط انتقال، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه انتقال آب از سد کوچری به شهر مقدس قم مناقصه یك مرحله‌ای 1402/12/14
« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: