سـامانه شفافــ‌سازی

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • معاونت حفاظت و بهره برداری
  • معاون حفاظت و بهره برداری : محمد دانشور
  • گروه درآمد و مشترکین
   • رئیس گروه درآمد و مشترکین : رشید طالب زاده
  • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
   • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : رضا محمدی احمدآبادی
   • گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی
    • رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : زهرا سخایی
   • گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی
    • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی : عباس گلی
  • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
   • مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : جعفر مهدوی نیا
   • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
    • رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : حسین احمدی شاپورآبادی
  • مدیریت رودخانه ها و سواحل
   • مدیر رودخانه ها و سواحل : مهدی حاجی زاده باروق
  • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
   • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : سید محمدتقی خاتمی
  • واحدهای منابع آب شهرستانها
   • مدیریت منابع آب شهرستان قم
    • مدیر منابع آب شهرستان قم : مجید طهوری متین
    • اداره منابع و مصارف قم
     • رئیس اداره منابع و مصارف قم : رضا مقدم فردوئی
   • اداره بهره برداری و نگهداری از سد پانزده خرداد
    • رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد پانزده خرداد : حجت الله خاآنی
 • معاونت طرح و توسعه
  • معاون طرح و توسعه : علی خلج
  • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
   • مدیر طرحهای توسعه منابع آبی : احمد حاصلی
  • مدیریت فنی آب
   • مدیر فنی آب : علی جاوید
 • معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
  • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : حسین رضاحاجی بیدگلی
  • مدیریت مالی و ذیحسابی
   • مدیر مالی و ذیحسابی : رشید طالب زاده
  • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
   • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : شعبانعلی یوسفی خطیر
 • معاونت برنامه ریزی
  • معاون برنامه ریزی : محمدرضا اقبالی
  • مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
   • مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی : علیرضا روح اللهی
  • مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
   • مدیر تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی : معصومه کلاء
   • گروه فناوری اطلاعات
    • رئیس گروه فناوری اطلاعات : روح الله احساندوست
 • حوزه مدیریت عامل
  • مدیریت هیأت مدیره و مدیر عامل
   • مدیر هیئت مدیره و مدیر عامل : احمد علیمرادی
   • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
    • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : سعید زینوند
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
    • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : محمد یزدان پناهی
  • مدیریت حراست
   • مدیر حراست : محمد باقر رشاد
  • مدیریت حقوقی
   • مدیر حقوقی : علی اصغر نظری
  • مدیریت قراردادها
   • مدیر قراردادها : رضا کاظمی زاد
  • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
   • مدیر مطالعات پایه منابع آب : مجتبی علی مددی
   • گروه مطالعات پایه منابع آب
    • رئیس گروه مطالعات پایه منابع آب : محمد اربابی راد
  • مدیریت روابط عمومی
   • مدیر روابط عمومی : جواد عرب بافرانی
 • مدیرعامل
  • مدیر عامل : محمد احمدی جبلی
  • مشاور : عباس کرم گنجه
 • چارت ها